Prejsť na navigáciu

Kraicz Jan Bohuslav, MUDr.

kraicz-j-bJan Bohuslav z Krajczů – Jan Bohuslav Kraicz (Narodený 8. Apríl 1869 Hošťálková, obec v okr. Valašské Meziříčí, Rakúska Monarchia, Rakúsko-Uhorsko – Zomrel 29. Apríl 1929. Praha, ČSR).

Otec Ján Juraj Kraicz – Jan Jiří z Kraiczů, evanjelický farár, pôvodom z Modry. Matka Hermína z Kraiczů bola dcéra farára a seniora Suchdolského Jana Szepessyho, a zároveň sesternica Karla Eduarda Lányho. Pradedom MUDr. Jána. B. Kraicza a Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika bol evanjelický farár zo Sobotišťa pri Senici Ján Šulek; jeho dcéra Ludovika Mária (babička M.R.Štefánika) sa vydala za Pavla Štefánika, z ich manželstva pochádzal Pavol Štefánik mladší, ktorý si zobral za manželku Albertínu Jurenkovú - to boli rodičia M.R.Štefánika; ďalšia dcéra Jána Šuleka, Zuzana Karolína (babička J.B.Kraicza) sa vydala za Jána Szepessyho, ich dcéra Hermína mala za manžela Jána Juraja Kraicza a ich synom bol MUDr. Jan Bohuslav Kraicz.

Niekedy v období 1889 až 1890 došlo k osobnému zoznámeniu a vzniku celoživotného priateľstva J.B. Kraicza s rodinou profesora T.G. Masaryka.

Jan Bohuslav Kraicz sa dňa 25. Septembra 1895 v Badene pri Viedni oženil s vtedy dvadsaťročnou Friedou (Elfridou) Winklerovou (Narodená 25. Mája 1875, Viedeň – Zomrela 5. Júna 1925). 6. Marca 1896 sa novomanželom narodila dcéra Hana. MUDr. Hana Kraiczová, sa vydala za Ing. Koloucha, s ktorým mala syna, dnes Ing. Ivan Kolouch, v 1936 sa rozviedla a v 1938 uzavrela nové manželstvo s Ing. Jindřichem Vavřinou, s ktorým mala ďalšieho syna Jindřicha. S druhým manželom žila až do svojej smrti 16. Júna 1975 v Prahe. Je pochovaná v rodinnej hrobke Vavřinových v Čáslavi.

15.apríla 1902 spolu s manželkou vystúpili s evanjelickej cirkvi a ostali bez vierovyznania.

5. júna1925 zomrela Frída Kraiczová a bola pochovaná na Evanjelickom cintoríne v Bratislave pri Kozej bráne.

Šľachtic zo starobylej Felsőmagyarország – Horno Uhorskej rodiny; Lekár a Politik, výrazná a silná osobnosť Česka a Slovenska, človek priamy a zásadový. Rodinne spriaznený s Generálom Dr. Milanom Rastislavom Štefánikom; významná osobnosť Valašského Meziříčí, oddaný priateľ a propagátor myšlienok Prof. Tomáša Garrigua Masaryka, pri zrode ktorého politickej kariéry veľmi pomohol; pratelia MUDr. Ivan Hálek, MUDr. Karel Šantrůček, Dr. Vavro Šrobár...

MUDr. Jan Bohuslav Kraicz:

  • Prvý Riaditeľ Slovenskej divízie Červeného kríža 1919-1922,
  • Podpredseda Československej Eubiotickej spoločnosti zdravotníckej so sídlom v Bratislave 1924 –1928,
  • Prednosta bratislavskej expozitúry Ministerstva verejného zdravotníctva a telovýchovy 1922 -1928, Tejto funkcie bol zbavený v roku l928 po nebývalom nátlaku aby opustil Slovensko Dr. Jozefom Tisom, novým Ministrom zdravotníctva československej vlády. Nadarmo dokazoval MUDr. Jan. B. Kraicz svoj slovenský pôvod, s poukázaním na to, že Viliam Šulek bol bratom jeho starej mamy (Kraiczov list Alici Masarikovej z 17. Decembra 1927). Paradoxne sa tak prvým Čechom vyhnaným zo Slovenska stal vlastne Slovák!
  • V Apríli 1928 sa MUDr. Kraicz vracia do Prahy, kde pôsobí ako Vrchný Zdravotný Rada Státního zdravotního ústavu.
  • 7. Apríla 1928 sa Jan B. Kraicz druhý krát oženil s Isabellou Urbánkovou.
  • 29. Apríla 1929 MUDr. Jan B. Kraicz zomiera v Prahe na následky rakoviny pečene. Pohreb sa konal na Olšanských hřbitovech v Prahe, kde bol spopolnený, jeho pozostatky sú ale uložené spolu s manželkou Friedou na Evanjelickom cintoríne v Bratislave pri Kozej bráne.

Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik a MUDr. Jan Bohuslav Kraicz – Bratranecké deti.

UNIKÁTNY ŽIVOTOPIS
MUDr. Jana Bohuslava KRAICZA.

Veľké POĎAKOVANIE
TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA,
patrí
Váženému Pánovi JUDr. Josefovi KRAMÁŘOVI, sudcovi a historikovi,
ktorý so spolupracovníkmi Ing. Ivanom Kolouchom a MUDR. Jurajom Szántó s veľkou dôkladnosťou a svedomitosťou, dlhé roky pripravoval a vydal „Životopis Jána Bohuslava Kraicza, 1869-1929“.
Tento unikátny „Životopis Masarykovho muža na ktorého, dejiny a slováci neprávom zabudli“, s láskavý dovolením jeho autora prikladáme v elektronickej podobe.

Kramář Josef, JUDr._MUDr. Jan Bohuslav Kraicz,1869 – 1929

PRÍLOHA I.

K „Životopisu Jána B. Kraicza – Genealógia, Obrázky

Veľké Poďakovanie TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA
patrí Váženej Pani, Mgr. Dagmar Kubíčkovek (Oupickej), farárke Českobratrské církvi evangelické Jablonec nad Nisou, za možnosť uverejniť jej veľmi zaujímavé genealogické informácie, spojené s MUDr. Jánom B. KRAICZOM;

PRÍLOHA I. K Životopisu Jána B. Kraicza.

PRÍLOHA II.

K „Životopisu Jána B. Kraicza – Sociální hygiena, Eubiotika...

Veľké Poďakovanie TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA
patrí Váženému Pánovi, Doc. PhDr. Tibor VOJTKO, Ph.D., ved. Katedry speciální pedagogiky a logopedie PdF UHK, Hradec Králové, za možnosť uverejniť jeho veľmi zaujímavú prácu, ktorá má spojitosť aj s MUDr. Jánom B. KRAICZOM;


"Nové město, nová generace, naděje pro společnost", aneb úsilí o vybudování osady Růžičkov v Praze Troji (1925-1930)
"A New City, a New Generation, Hope for Society", or the Efforts of Founding the Růžičkov Colony in Prague Troja (1925-1930)
a ktorú s láskavý dovolením jeho autora prikladáme v elektronickej podobe.
Sociální hygiena_Eubiotika_ Doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.,_ved. Katedry speciální_pedagogiky a logopedie_PdF UHK,_Hradec Králové

Zaujímavé Informácie:

Social Hygiene_and Social Medicine_in Interwar Czechoslovakia_with the 13th_District of the City of Prague_as Its Laboratory_Hana Mášová

Martina Flekačová_Architektura a urbanismus_Valašského Meziříčí_ve dvacátém století_Bohumír Kupka

http://www.ochranci.cz/inpage/publikace/

JUDr. Josef  K r a m á ř_Štefánikův kraj a_naše město_ Valašské Meziříčí_ v historických souvislostech

http://www.czsk.net/dotyky/5_2002/kraicz.html

http://www.czsk.net/dotyky/12_2004/kraicz.html