Prejsť na navigáciu

Vitajte na stránke Klubu Generála
Milana Rastislava Štefánika

V roku 2016 si pripomíname:

27. Január – Medzinárodný Deň Pamiatky Obetí HOLOKAUSTU

Международный день памяти жертв Холокоста;  A Holokauszt nemzetközi emléknapjává; International Holocaust Remembrance Day.

Dňa 27. Januára 1945 bol Červenou Armádou oslobodený najväčší nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau Brezinka).

image00 

image02 

27. Január – „Múzeum HOLOKAUSTU“ – 
OTVORENÉ!

Открытие в Середи Постоянной Экспозиции МУЗЕЯ ХОЛОКОСТА; Megnyílt a Holokauszt Állandó Kiállítása, Szered munkatábor; Opening of A permanent Exibition of the HOLOCAUST MUSEUM at Sered

Vďaka neúnavnému a nepredstaviteľne obrovskému úsiliu Prof. MEŠŤANA Pavla, DrSc., Riaditeľa Múzea Židovskej Kultúry SNM v Bratislave, bude 26. Januára 2016 Slávnostne Otvorené – prvé „Múzeum HOLOKAUSTU“ v Slovenskej republike v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v meste Sereď. Slávnostný otvárací ceremoniál bude pod záštitou Premiéra JUDr. Róberta Fica a za účasti domácich i zahraničných hostí. Slávnostné otvorenie „Múzea HOLOKAUSTU“ je pripomienkou Medzinárodného dňa Pamiatky Obetí Holokaustu.

„Naše Múzeum Holokaustu“ bude „Múzeom PAMÄTI“, bez ktorej, nie je prítomnosti a nebude budúcnosti! Bude „Dom Života“! Tvorcovia Múzea HOLOKAUSTU sú presvedčení, že sa stane významným kultúrnym a vzdelávacím centrom, ktorého každá návšteva obdaruje ľudí novými objavmi, svetlom poznania a ľudskými citmi, tak potrebnými práve dnes.

 image01

27. Január – 125. Výročie narodenia – 
Ehrenburg Iľja Grigorievič

27 января - 125 лет со дня рождения ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (Эренбург Элиягу Гершевич), 
125th Anniversary of the Birth of EHRENBURG Ilya Grigorevich

ERENBURG Ilia (Eliyahu) Grigorievič (27. Január 1891, Kyjev, Ruské Impérium – 31. August 1967, Moskva, ZSSR). Veľký spisovateľ so Židovskou Dušou; Slávny revolucionár i politik; Znamenitý publicista, básnik, vojnový novinár, nasledovaniahodný bojovník s fašizmom a nacizmom; Nepredstaviteľne talentovaný Mudrc a Prorok, s pečaťou Nezdolného Génia Židovského Národa. Predpovedal: nemecký fašizmus, Holokaust, vytvorenie Štátu Izrael, zvrhnutie atómovej bomby, skazu Európy ( v satirickom románe Trust D.E.- História skazy Európy (Trust for the Destruction of Europe), kde túto „Fénickú princeznú zničí všeEurópan“)). Jeho „Čierna kniha“ – "Чёрная книга" – „The Black Book of the Holocaust“, je unikátnym archívom dokumentov a svedeckých záznamov zločinov proti Židom v ZSSR a Poľsku počas II. Svetovej vojny. Stal sa symbolom Ruskej inteligencie.

image04 

Generál Dr. Milan R. ŠTEFÁNIK 
(21. Júl 1880 – 4. Máj 1919)

Друзья, Патроны-Меценаты, Сотрудники; Barátok, Mecénások, Együttműködők; Friends, Patrons, Collaborators; Amis, Patrons, Collaborateurs

image03 

9. Máj. – 71. Výročie ukončenia II. Svetovej Vojny

9 мая ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 71-я Годовщина Победы в Великой Отечественной Войне
71th Anniversary of the End of World War II

image06 

image05 

image08 

2. Október – 165. Výročie narodenia FOCH Ferdinand Jean Marie 
„Víťazný“ Maršál Francúzska

Maršál Ferdinand Foch (2. Október 1851 – 20. Marec 1929), Vrchný Veliteľ Spojeneckých Vojsk (Supreme Commander of the Allied Armies), jeden z najslávnejších Maršálov Francúzska za doby I. Svetovej vojny. Ráno o 5. hod. a 10. min., dňa 11. Novembra 1918, Maršál Foch v železničnom vagóne v Compiègne, prijal nemeckú žiadosť o kapitulácii, kde došlo k podpisu prímeria-ukončenia vojny. Prímerie vstúpilo do platnosti doobeda o 11 hod., a na počesť bolo vypálených 101 sálv – posledných v I. Svetovej vojne. Oficiálne zavŕšila I. Svetovú vojnu až Versaillská zmluva 28. Jún 1919 na Parížskej mierovej konferencii, na ktorej jednu z najdôležitejších úloh mal Maršál Foch. Jeho slová po podpise Versaillskej zmluvy, "Nejedná sa o mier, ale o prímerie na dvadsať rokov" sa ukázali prorockými; II. Svetová vojna sa začala o dvadsať rokov a šesťdesiat päť dní neskôr.

image07 

130. Výročie „Lady Liberty – Mother of Exiles“.

SOCHA SLOBODY – Statue of Liberty – Статуя Свободы – Szabadság- Szobor – plný názov Liberty Enlightening the World –  La Liberté éclairant le Monde – "Sloboda Osvetľujúca Svet" – 
151 feet, 1 inch – 46 meters, 2.5 centimeters

28. Októbra 1886 za znenia 21 delových sálv odhalil Prezident USA Grover Cleveland najznámejšiu sochu v Severnej Amerike.  Dar Francúzskeho ľudu Spojeným Štátom Americkým pri príležitosti 100. Výročia Deklarácie Nezávislosti Spojených Štátov - JULY IV MDCCLXXVI. Symbol slobody a demokracie, stojaci pri vstupe do prístavu veľkomesta New York, na ostrove Liberty Island, je zároveň pripomienkou priateľstva a pomoci, ktorú Francúzsko, ako jediná krajina, poskytlo americkým osadníkom počas ich boja za nezávislosť od Veľkej Británie, začiatkom roku 1776. Medzi najdôležitejšie osoby majúce vzťah ku Colossal Lady patrili: de LABOULAYE Édouard René Lefebvre (1811-1883), BARTHOLDI Frédéric Auguste (1834-1904), VIOLLET LE DUC Eugène Emmanuel (1814-1879), EIFFEL Alexandre Gustave (1832-1923), HUNT Richard Morris (1827- 1895), PULITZER József (1847-1911), LAZARUS Emma (1849—1887) „LADY LIBERTY“ sa stala vizuálnym symbolom dávnych Amerických ideálov.

image10

emma%20lazarus