Prejsť na navigáciu

Professor Shlomo BREZNITZ, PhD.

professor%20shlomo%20breznitz,%20phdProfessor Psychológie, Professor Emeritus (* 3. Augusta 1936)

„Vzácny, Múdry, Vzdelaný, Skromný, Krásny Človek – Veľký Syn nášho Národa.”

Svetoznámy špecialista na problematiku „Strachu”.

Psychológovia na celom svete poznajú Professora Shloma Breznitza, ako vedca, ktorý objavil a zdokumentoval fenomén „Inkubačnej hrozby“ (Incubation of Threat).

Prvý poslanec Israelského Parlamentu – Knesset, s koreňmi na Slovensku.

Professor Shlomo Breznitz, PhD., je Izraelský psychológ a vedec – jeho výskum sa zameriava predovšetkým na správanie sa v stresových situáciách , bývalý Rektor a Prezident Univerzity v Haife; spisovateľ – je autorom siedmich kníh, do 20 kníh prispel, autorom viac ako 60 vedeckých prác a odborných článkov; bol pozývaný k spolupráci množstvom významných inštitúcií, vrátane University of California v Berkeley, Stanford University, Rockefeller University a London School of Economics. Zakladateľ a Prezident spoločnosti Cognifit, spoločnosti, ktorá vyvíja systémy pre zlepšenie kondície mozgu – vzdelávania a trénovania mozgu, ktorý je schopný udržať si vedomosti po dlhú dobu; politik a bývalý poslanec Izraelského parlamentu – Knesset za stranu Kadima; zakladateľ a riaditeľ skupiny Indicko – Izraelského priateľstva Izraelského Knessetu, predseda skupiny Slovensko-Izraelského priateľstva Izraelského Knessetu. Člen Výboru pre Zahraničné záležitosti a Obranu, člen Výboru pre Vedu a technológie, člen výboru Štátnej kontroly, a i....

Biografia Professora Shloma Breznitza je UNIKÁTNA.

Shlomo (Yuri) Breznitz – Šlomo (Jurko) Breznic,
(hebrejsky: ברזניץ שלמה).

Narodil sa 3. Augusta 1936 v Bratislave, v Československu dnes Slovensko. Otec Jozef Breznitz Ing., zamestnanec Transylvanian electrical company v Bratislave, matka Janka Breznitz, setra Judith. V 1939 sa po vydaní protižidovských zákonov presťahovali do Piešťan a o krátky čas do Vrbového. Tu konvertovali na katolícku vieru. V roku 1942 matku, Juriho a Judit, tak ako všetkých Židov, odviezli do zberného tábora v Žiline, odkiaľ ľudí transportovali do koncentračných táborov. Otec, ktorý vtedy dochádzal do zamestnania v elektrárni v Bratislave, sa dal preložiť do Žiliny a dostal rodinu zo zberného tábora. V Žiline rodičia žili s deťmi až do roku 1944. V roku 1944 s prepuknutím Slovenského povstania proti nemeckým okupantom, jeho otec prišiel o imunitu proti deportácii do koncentračného tábora . V noci pred deportáciou urobili všetko pre záchranu svojich detí Jurka a Judity. Deti chceli ukryť k benediktínskym mníškam do kláštora, no boli odmietnutí. Podarilo sa im deti dostať do sirotinca dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta, kde zostali do skončenia vojny.

Mníšky v kláštore rýchlo zistili, že chlapec Juraj (Shlomo) je „jedinečný“. Iba raz si vypočul dlhú modlitbu a hneď ju vedel zopakovať od slova do slova, bez jedinej chybičky. Mal „fenomenálnu“ pamäť! Keď sa o tom dozvedel biskup, povedal mníškam: „ Dobre sa starajte a ochraňujte toto dieťa, má veľkú budúcnosť v našej cirkvi, jedného dňa bude pápežom.“

Shlomov otec zahynul v Osvienčime. Jeho matka Janka „zázrakom“ prežila hrôzy Osvienčimu a po vojne sa vrátila pre svoje deti. Mníšky jej vrátili Juditku, Shloma odmietli – „zázračné dieťa z kláštora bolo pripravované na najvyššie postavenie v katolíckej cirkvi.“ Až na zásah výkonných orgánov Shloma matke vrátili.

O Šoa - Holokauste tých rokov, napísal autobiografickú knihu " MEMORY FIELDS, The Legacy of a Wartime Childhood in Czechoslovakia, " – ktorá bola publikovaná v roku 1991 v angličtine a hebrejčine.

V roku 1999, vďaka Prof. Pavlovi Mešťanovi, riaditeľovi Múzea Židovskej Kultúry v Bratislave, bola autobiografia „Polia spomienok – Svedectvo vojnového dieťaťa“, vydaná aj na Slovensku, v edícii Judaica Slovaca.

V roku 1949 sa vydali na „Cestu Hore“ – Alija – „Návrat do domova svojich Otcov“ – do Izraela. Jeho ďalšia životná púť doma v Izraeli sa začína v Kibuce Degania Bet (Nevädza) – prvý Židovský Kibbutz v Eretz Israel, na južnom brehu Galilejského jazera.

Vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológie získal na Hebrejskej univerzite, kde v roku 1960 získal bakalársky titul (BA), v roku 1962 titul magisterský (MA) a roku 1965 doktorát (PhD).

Slúžil v izraelskej armáde, kde získal hodnosť seržanta (Samal). Hovorí hebrejsky, anglicky, slovensky.

Od roku 1969 do roku 1971 Shlomo Breznitz slúžil ako poradca izraelského letectva na problematiku stresu. V rokoch 1977 – 1979 pôsobil ako Rektor Univerzity v Haife, kde bol aj zakladajúcim riaditeľom Ray D. Wolfe Centrum pre štúdium psychického stresu.

V roku 1999 odišiel z Univerzity v Haife a založil spoločnosť na trénovanie mozgu – Cognifit.

V izraelskom parlamente zasadol po voľbách do Knessetu v roku 2006, v ktorých kandidoval za stranu Kadima. „Môj dobrý priateľ Ehud Olmert sa totiž stal premiérom a požiadal ma, aby som sa dal na politiku. A nemal som na výber. Zaprisahal som sa však, že to bude môj posledný projekt. Na druhej strane si uvedomujem, že najlepšie je nikdy nehovoriť nikdy.“

V rokoch 2006 - 2007 v Knessete pôsobil ako člen Výboru pre Zahraničné záležitosti a Obranu, člen Výboru pre Vedu a technológie, člen výboru Štátnej kontroly, a i....

Mandátu sa vzdal v septembri 2007 a odišiel z politiky.

Venuje sa svojej spoločnosti ktorú založil a pomáha ľuďom.


Shlomo Breznitz, CURRICULUM VITAE – Bibliografia kníh,odborných článkov a správ z výskumu.

Shlomo Breznitz, CURRICULUM VITAE – Bibliography books, professional articles and research reports.


Shlomo Breznitz. Polia spomienok. Svedectvo vojnového dieťaťa.


https://www.cognifit.com/

http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/gathering_fragments/breznic.asp

http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_print_eng.asp?mk_individual_id_t=769

BOOKS

http://www.isbns.co.ke/author/Shlomo_Breznitz

http://www.amazon.com/Shlomo-Breznitz/e/B001H9VDYA

http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/gathering_fragments/breznic.asp

http://www.amazon.it/campi-della-memoria-Shlomo-Breznitz/dp/8811650984