Prejsť na navigáciu

Prof. Dr. ZENGER Václav Karel Bedřich (1830 – 1908)

zenger-picProfessor Dr. Václav Karel Bedřich ZENGER
sa narodil 17. Decembra 1830 v Chomutově (Komotau), Habsburgermonarchie Kaisertum Österreich; zomrel 22. Januára 1908 v Prahe (Prag), Österreichisch-Ungarische Monarchie.

FULGURA FRANGIT CONDUCTORIBUS SYMMETRICIS - TEMPORA PRAEDICIT PERIODO LUNISOLARI – MOTUS CORPORUM COELESTIUM THEORIA EXPLANAT ELECTRODYNAMICA; BLESKY ZKROTIL SYMETRICKÝMI VODIČI - POČASÍ VĚŠTIL Z PERIOD SLUNEČNÍCH - A POHYBY TĚLES NEBESKÝCH VYSVĚTLIL THEORIÍ ELEKTRODYNAMICKOU

Epitaf na náhrobku Professora Dr. V. K. B. Zengera na Olšanských hřbitovech v Prahe.

Jeden z najvýznamnejších českých fyzikov, vynálezca, Professor, Dekan a Rektor Českej Techniky – dnes ČVUT. Vyštudoval Právo a Filozofickú fakultu, kde sa prednášali Prírodné vedy, ktorým sa napokon venoval do konca svojho života. Historici ho prirovnávali k Professorovi Dr. Michael Faradayovi (1791-1867), teoretici k James Clerk Maxwellovi (1831-1879) a novinári o ňom písali ako o „Prorokovi poveternostných vplyvov“.

Professor Václav Karel Bedřich Zenger mal ráznu, energickú a húževnatú povahu, ale zároveň bol veľmi citlivý a dobrák od kosti. Rýchlo chápal, tvoril si úsudok a potom húževnato a tvrdošijne hájil svoje presvedčenie, ktoré mu nikto nespochybnil. Vyznal sa v hudbe, mal vrodený takt a nenútené správanie. Jeho veľkou vášňou bolo cestovanie, miloval najmä Anglicko, Francúzsko, Švajčiarsko a Taliansko. Politicky nevystupoval, jeho verejná činnosť sa vzťahovala na spolky, vedecké výstavy a populárne prednášky.

Venoval sa Astronómii, Meteorológii, Astro-fotografii, vplyvom Slnka na meteorologické javy, Seizmickým javom, Optike, Elektrotechnike, Telegrafii, Chémii, Mechanike... Zriadil napríklad meteorologickú stanicu

v Banskej Bystrici. Jeho systém hromozvodov bol použitý napríklad na Národnom divadle, Petřínskej veži a umiestnenie hromozvodov na Eiffelovej veži s ním konzultoval samotný Alexandre Gustave Eiffel (1832-1923).

Bol prvým českým fyzikom, ktorý sa presadil v zahraničí. Prednášal a publikoval v českom, nemeckom, francúzskom, španielskom, talianskom a anglickom jazyku. Počas svojho takmer 40 ročného pôsobenia na Českej Technike vychoval niekoľko generácií významných odborníkov.

Professor Václav Karel Bedřich Zenger bol Dvorným Radou, prvým Predsedom České Společnosti Aeronautické, členom Královské České Společnosti Nauk, České Akademie Věd a Umění, Spolku Architektů a Inženýrů v Království Českém, Vojenského Vědeckého Spolku v Prahe, British Astronomical Association v Londýne, Astronomical Society of the Pacifik v Kalifornii, Societé Belge dʼAstronomie v Bruseli, Société Astronomique de France v Paríži, Sociedad Científica „Antonio Alzate“ v Mexiku, Società degli Spettroscopisti Italiani v Ríme, a mnohých iných.

Professor Václav Karel Bedřich Zenger počas svojho života dosiahol za svoje prístroje a práce mnohé vyznamenania v podobe medailí, diplomov a ocenení, z ktorých niektoré boli umelecky vyhotovené. V roku 1893 bol na Medzinárodnej výstave v Bordeaux vyznamenaný Čestným diplomom a Platinovou medailou za svoje fotografické a elektrochemické práce. Zároveň za pokroky a použitie elektriny k vedeckým a priemyselným účelom bol ocenený najvyššou cenou (Grand Prix) spolu so slávnymi Thomasom Alva Edisonom (1847-1931) a Nikolom Teslom (1856-1943). V roku 1908 mu bol udelený Čestný titul Doktora technických vied – Dr.h.c – na ČVUT v Prahe.

Prof. Dr. ZENGER Václav Karel Bedřich, ŽIVOTOPISNÝ NÁČRT
CURRICULUM VITÆ
Professor Dr. ZENGER Wenzl Karl Friedrich
Профессор Др. Вацлав Карл Фридрих ЗЕНГЕР
Professor Dr. Ch. W. (Carl Wenceslaus) ZENGER
Professeur Charles Venceslas ZENGER