Prejsť na navigáciu

Mesto PARTIZÁNSKE si pripomenulo 68. výročie oslobodenia mesta

pic

Položením vencov k Pamätníku SNP si v piatok 5. apríla 2013 aj Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Bratislave pripomenul 68. výročie oslobodenia mesta Partizánske. Pozvanie na oslavy, ktorých súčasťou boli aj sprievodné podujatia, prijal predseda nášho Bratislavského Klubu SMRŠ Peter Mezey a právnička Bratislavského Klubu SMRŠ Mgr. Zuzana Skalická, spolu s viacerými významnými predstaviteľmi politického a armádneho života.

Na spomienkovej oslave, organizovanej primátorom mesta Partizánske Jozefom Božikom, sa zúčastnil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Pavel Maratovič Kuznecov, ktorý vo svojom slávnostnom príhovore vyzdvihol priateľské vzťahy medzi našimi slovanskými národmi, ako i potrebu pripomínať si a nezabúdať na minulosť a na nesmrteľné hrdinstvo tých, ktorí položili svoje životy za našu spoločnú slobodu.

Odkaz na návrat k tradíciám osláv oslobodenia mesta Partizánske, ale aj slová vďaky a úcty tým, ktorí v národnooslobodzovacích bojoch položili svoje životy, rezonovali v príhovoroch predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavla Sečkára, poslankyne NR SR Márie Janíkovej a primátora Jozefa Božika.

Spomienkové oslavy spolu so sprievodnými podujatiami pripravilo Mesto Partizánske v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, politickými stranami a hnutiami, Spoločnosťou M. R. Štefánika, Klubom SMRŠ Partizánske.

Pri Pamätníku SNP si predstavitelia mesta a hostia spolu s desiatkami obyvateľov mesta Partizánske položením vencov uctili pamiatku padlých v 2. svetovej vojne.

Pozrite si galériuspäť na Archív 2013