Prejsť na navigáciu

O klube

Vznik a ďalšie pôsobenie Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika

Dňa 02. februára 2013 bol na ustanovujúcej schôdzi v City hotel Bratislava založený Klub generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, ktorý sa svojou členskou základňou hlásil k Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.

Klub Generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave dňom 05.04.2014 ukončil svoju činnosť v Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.

Dvojtretinová väčšina členov bývalého Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa rozhodla, dňom 08.04.2014, včleniť pod TRANSNACIONÁLNY INŠTITÚT ŠTEFÁNIKA so sídlom v Bratislave, pod názvom Klub Generála Milana Rastislava Štefánika.