Prejsť na navigáciu

Odborná konferencia Generál Milan Rastislav Štefánik a čs. zahraničné vojsko - légie

pic

Delegácia nášho Klubu generála Milana Rastislava Štefánika sa v zložení Peter Mezey, Vladimír Počarovský a Zuzana Skalická zúčastnila dňa 23. mája 2013 v Bratislave na odbornej konferencie o generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi ako organizátorovi československého zahraničného vojska – légií.

Konferencia sa konala pri príležitosti 20. výročia vzniku Nadácie M. R. Štefánika, spoluorganizátormi a odbornými garantmi podujatia boli Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Vojenský historický ústav a Slovenská historická spoločnosť.

Rokovanie konferencie otvoril v mene nadácie profesor Dušan Bakoš, predseda Správnej rady Nadácie M. R. Štefánika; v úvode účastníkov podujatia pozdravili zástupcovia spoluorganizátorov a za Československú obec legionársku jej miestopredseda pre zahraničné styky Emil Cigánik.

Referáty sa venovali všetkým zložkám légií – ruským, francúzskym, talianskym a aj srbským a Štefánikovým pomníkom a tiež Štefánikovským oslavám na Bradle v pamätných rokoch 1968–1969. Veľkým prínosom bol referát francúzskeho historika Etienna Boisserieho z Paríža, ktorý priblížil účasť francúzskych legionárov v bojoch vo Francúzsku pri Vouziers a Terrone.

Pripravovaný zborník referátov z konferencie prinesie veľa nových a zaujímavých poznatkov nielen pre znalcov a záujemcov o dejiny légií ale aj pre širokú verejnosť.

Pozrite si galériu


späť na Archív 2013