Prejsť na navigáciu

Schôdza Klubu generála Milana Rastislava Štefánika 24.10.2013

Schôdza Klubu generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa konala dňa 24.10.2013 o 17,00 hod. v zasadačke SZPB na Štúrovej 8 v Bratislave.

Schôdzu otvorila a ďalej ju viedla zastupujúca tajomníčka a právnička klubu Mgr. Zuzana Skalická.

Po privítaní členov Klubu predniesla zastupujúca tajomníčka a právnička klubu Mgr. Zuzana Skalická informácie o uskutočnených podujatiach, na ktorých sa zúčastnili členovia Klubu v predchádzajúcich mesiacoch.

Informácie o ostatných Kluboch Spoločnosti M.R. Štefánika predniesol predseda Klubu Peter Mezey, rovnako ako informoval o budúcich akciách organizovaných inými Klubmi Spoločnosti.

Po ukončení krátkej diskusie bol stanovený termín novej riadnej schôdze Klubu generála Milana Rastislava Štefánika na 28. novembra 2013.späť na Archív 2013