Prejsť na navigáciu

Schôdza Klubu generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa konala dňa 28.11.2013 o 17,00 hod. v zasadačke SZPB na Štúrovej 8 v Bratislave

pic

Schôdzu otvorila a ďalej ju viedla zastupujúca tajomníčka a právnička klubu Mgr. Zuzana Skalická.

    Po privítaní členov Klubu a čestného hosťa PhDr. Pavla Kanisa boli predstavení nový členovia Klubu, PhDr. Ľuboš Jurík, Ing. Arch. Ján Körös a Mgr. Andrej Mitáľ, ktorým boli slávnostne odovzdané členské legitimácie Klubu generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a odznaky generála Milana Rastislava Štefánika ako viditeľný znak k príslušnosti ku Klubu a Spoločnosti.

    Informáciu o uskutočnenom XXIII. Valnom zhromaždení Spoločnosti M.R. Štefánika v Piešťanoch predniesla zastupujúca tajomníčka a právnička klubu Mgr. Zuzana Skalická.

    Informáciu o účasti delegácie Spoločnosti M.R.Štefánika na 95. výročí vzniku prvej ČSR v Prahe predniesol člen delegácie a predseda Klubu Peter Mezey.

    Predseda Klubu udelil čestné členstvo PhDr. Pavlovi Kanisovi, CSc. „Za dlhoročnú a záslužnú prácu pri propagovaní dobrého mena generála Milana Rastislava Štefánika“.

    Informácie o ostatných Kluboch Spoločnosti predniesla zastupujúca tajomníčka a právnička Klubu Mgr. Zuzana Skalická, rovnako ako informovala o akciách organizovaných inými Klubmi Spoločnosti.

    Nový člen klubu PhDr. Ľuboš Jurík pripravil členom Klubu prezentáciu svojho nového literárneho diela „Poučenie z moci“ spojenú s autogramiádou, pri ktorej venoval členom klubu výtlačky svojich literárnych diel.

Predseda Klubu z dôvodu pretrvávajúcich zdravotných problémov a pracovnej vyťaženosti súčasného tajomníka Klubu, ktorý sa na základe týchto skutočností vzdal svojej funkcie dal hlasovať o novom tajomníkovi klubu, za ktorého navrhol zastupujúcu tajomníčku Mgr. Zuzanu Skalickú. Nová tajomníčka klubu Mgr. Zuzana Skalická bola jednohlasne zvolená všetkými prítomnými členmi Klubu.

    Schôdza Klubu spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Bratislave bola ukončená podpísaním zápisnice z schôdze Klubu generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.

Pozrite si galériuspäť na Archív 2013