Prejsť na navigáciu

Ustanovujúca schôdza Klubu generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave

pic

Dňa 02. Februára 2013 bol na ustanovujúcej schôdzi, v City hotel Bratislava, založený Klub generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Ustanovujúcu schôdzu zakladajúcich členov Klubu generála M. R. Štefánika v Bratislave a čestných hostí svojim slávnostným príhovorom pozdravil predseda Spoločnosti M. R. Štefánika Ing. Ján TATARA a člen Správnej rady Spoločnosti M. R. Štefánika - člen Klubu generálov Slovenska genmjr. v.v. Ing. Svetozár NAĎOVIČ.

V úvode slávnostného podujatia zaznela skladba na poctu Štefánika, ktorú predniesol autor skladby, husľový virtuóz Rastislav Šipoš.

Zakladajúcimi členmi Klubu generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sú:

Ing. Juraj Jakubec
RNDr. František Kele PhD
Peter Mezey
Vladimír Mezey
Karol Pátek
prof.h.c. RNDr. Dušan Podhorský, DrSc
plk. v.v. JUDr. Ján Skalický
Pharm. Dr. Eva Šefránková

Predsedom Klubu generála M. R. Štefánika v Bratislave bol riadnou voľbou zvolený Peter Mezey, podpredsedom RNDr. František Kele, PhD. a výkonným tajomníkom plk.v.v. JUDr. Ján Skalický.

Medzi čestnými hosťami boli prítomní: prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc., PhDr. Anton Hrnko CSc, pplk. v.v. Daniel Brezoňák prezident asociácie UN-VETERÁN SLOVAKIA, Juraj Hladký predseda Klubu v Partizánskom a ďalší hostia.

Záverom ustanovujúcej schôdze prevzal predseda Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika dar ustanovujúcich členov Klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, olejomaľbu podobizne Milana Rastislava Štefánika, z rúk predsedu bratislavského klubu Petra Mezeya.

Moderátorkou a skrutátorkou ustanovujúcej schôdze klubu bola Mgr. Zuzana Skalická.

Pozrite si galériuspäť na Archív 2013