Prejsť na navigáciu

Valné zhromaždenie 12.10.2013

pic

Zástupcovia Klubu M.R.Štefánika v Bratislave sa zúčastnili XXIII. Valného zhromaždenia Spoločnosti M.R.Štefánika.

Zástupcovia Klubu M.R.Štefánika v Bratislave v zložení Peter Mezey - predseda, František Kele - podpredseda a Zuzana Skalická - zastupujúci tajomník sa zúčastnili dňa 12. 10. 2013 Valného zhromaždenia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, ktoré sa konalo v priestoroch Veľkej sály liečebnej dvorany v Piešťanoch – Kursalón.

Valné zhromaždenie moderovala a viedla podpredsedkyňa správnej rady pani Mgr. Mária Gallová, ktorá spoločne s predsedom správnej rady pánom Ing. Jánom Tatarom a čestným predsedom Mgr. Petrom Uhlíkom prezentovali výsledky činnosti Spoločnosti M.R.Štefánika za uplynulé obdobie, samozrejme náš Klub M.R.Štefánika bol veľmi kladne ohodnotený, ako najmladší Klub, ktorý ako jediný z celej Spoločnosti M.R.Štefánika vďaka svojej členskej základni dokázal zabezpečiť prostredníctvom dobrých vzťahov so SZPB stálu Klubovú miestnosť a priestory na zasadnutia Klubu.

Za svoju prácu a prínos pre Spoločnosť M.R.Štefánika boli čestným členstvom v Spoločnosti M.R.Štefánika ocenení: Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc. - významný slovenský kardiológ a angiológ a RNDr. František Kele, PhD. - horolezec a cestovateľ.

Klub M.R.Štefánika v Partizánskom bol na základe hlasovania delegátov Valného zhromaždenia Spoločnosti M.R. Štefánika konštituovaný na pobočku Spoločnosti M.R.Štefánika.

Za prípravu a dôstojný priebeh XXIII.Valného zhromaždenia Spoločnosti M.R. Štefánika patrí poďakovanie pánovi Ing. Jánovi Tatarovi -predsedovi správnej rady a pani Mgr. Márii Gállovej - podpredsedkyni správnej rady.

Pozrite si galériuspäť na Archív 2013