Prejsť na navigáciu

Zasadnutie za okrúhlym stolom - 16.09.2013

Dňa 16. septembra 2013 sa delegácia Klubu M.R.Štefánika v Bratislave, v zložení Peter Mezey - predseda, František Kele - podpredseda a Zuzana Skalická zastupujúca tajomníčka, spoločne s predsedom Spoločnosti M.r.Štefánika Jánom Tatarom zúčastnili zasadnutia za "Okrúhlym stolom", ktoré zorganizovala Nadácia M.R.Štefánika v zasadačke Vedeckej rady Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Podujatia sa zúčastnili spolky a organizácie, ktoré sa usilujú svoju činnosťou pripomínať odkaz a šíriť myšlienky Milana Rastislava Štefánika. Predmetom zasadnutia bolo vzájomné sa informovanie o aktivitách a zámeroch jednotlivých spolkov a organizácií s cieľom nájsť priestor pre vzájomnú participáciu pri ich realizáciách.

Poďakovanie za zorganizovanie prospešného podujatia pre všetkých zúčastnených patrí najmä pánovi predsedovi správnej rady Nadácie M.R.Štefánika prof. Dušanovi Bakošovi.späť na Archív 2013