Prejsť na navigáciu

Medzinárodná konferencia k 100. výročiu začiatku Prvej svetovej vojny 1914 – 1918

pic

Dňa 24. Júla 2014 sa naši zástupcovia TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA (TNIS) a Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika (GMRS) zúčastnili „Medzinárodnej konferencie venovanej histórii Prvej svetovej vojny v rokoch 1914 – 1918“, ktorú usporiadala Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva (SSRP) v budove Aircraft Building Bratislava.

Ciele konferencie: uctenie pamiatky miliónov obetí Prvej svetovej vojny; analýza udalostí Prvej svetovej vojny na základe spoľahlivých zdrojov a analýza výsledkov a poučení z vojny; odhaľovanie „bielych miest“ Prvej svetovej vojny a jej dôsledkov; diskusia o vplyve Prvej svetovej vojny na svetovú civilizáciu, na revolučné procesy a teritoriálne zmeny; podnietiť výskumných pracovníkov, diplomatov a verejnosť k diskusii o aktuálnych otázkach vojny a mieru.

Hlavné úlohy konferencie:    skúmanie rôznych koncepcií histórie vojny prostredníctvom širokého okruhu otázok spojených s objasnením príčin, charakteru a celosvetových následkov vojny; oblasť zahraničnej politiky bojujúcich strán pred a počas vojny a vojenských operácií na jej frontoch; vyhodnotenie vplyvu Prvej svetovej vojny na vývoj udalostí v Európe a v Rusku; vplyv vojny na sociálnu a politickú dynamiku, psychológiu más a vládnucu elitu; povojnové usporiadanie Európy a zahraničná politika a medzinárodné vzťahy v povojnovom období.

    Účastníkom Medzinárodnej konferencie poslali pozdravné zdravice: Hlava Ruského Imperátorského Domu J.I.V. Veľká Kňažna Maria Vladimirovna, list Jej cisárskeho Veličenstva prečítal na úvod Konferencie držiteľ Imperátorského rádu, šéfredaktor ruského denníka „Ruské správy“, prvý viceprezident Európskej akadémie pre bezpečnosť a konflikty, Akademik Dmitrij V. Klimov; Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska; minister zahraničných vzťahov Slovenskej republiky Miroslav Lajčák.

Vyznamenanie Moskovského mierového fondu odovzdal, Eduard J. Dubinskiy – Prezident Moskovského mierového fondu, Profesorovi Igorovi I. Bondarenkovi, DrSc., JUDr. Romanovi Paldanovi, diplomatovi Slovenskej republiky.

Spoločnosti slovensko-ruského priateľstva bol, Eduardom J. Dubinskiym – Prezidentom Moskovského mierového fondu, udelený čestný diplom Moskovského mierového fondu za aktívnu činnosť spolu s ruskou spoločnosťou v spolupráci pri boji za mier a priateľstvo medzi národmi.

Moderátormi Konferencie boli Prof. Vladimir А. Zair-Bek, Akademik Ruskej akadémie prírodných vied a PhDr. Dagmar Srnenská, PhD., Prezidentka Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia.

Svoju účasť na konferencii z dôvodu plnenia neodkladných povinností odriekli Alexander I. Diček, PhD., Prezident (IAU) Medzinárodného Antiteroristického Zväzu (čestným Prezidentom IAU je Generál Profesor Dr. Vasilij V. Krutov, veliteľ ATO Ukrajina; vedúcim predstaviteľom IAU v Centrálnej Európe ja Prof. Igor I. Bondarenko,DrSc.)

Výber prednášajúcich a tém prednášok:

Profesor Vladimir V. Štoľ, PhD., člen Akadémie geopolitických problémov, Profesor diplomatickej akadémie Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie sa vo svojej prednáške venoval téme „Svetová politika pred Prvou svetovou vojnou“

Generálporučík Leonid P. Rešetnikov, CSc., Riaditeľ Ruského inštitútu pre strategické štúdie odprednášal dve témy: „Vstup Ruska do Veľkej vojny; Morálno-etický aspekt“.

Valerij E. Egoškin, CSc., J.E. veľvyslanec, Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie, Podpredseda Asociácie ruských diplomatov, vystúpil s prednáškou „Úsilie ruskej diplomacie odvrátiť prvú svetovú vojnu“.    

Dimitrij V. Klimov, CSc., šéfredaktor Federálneho denníka „Ruské správy“, Prvý viceprezident Európskej Akadémie pre Bezpečnosť a Konflikty zaujal s témou “Technické vybavenie cárskej armády počas Prvej svetovej vojny“.    

Profesor Sergej M. Monin, Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, vystúpil s porovnávacou analýzou „Vojensko-ekonomické väzby s ruskými spojencami počas prvej a druhej svetovej vojny“.

Sergej N. Plechanov, PhD.,    spisovateľ, člen Ruskej Rady pre medzinárodné záležitosti sa vo svojej prednáške venoval stále aktuálnej téme „Medzinárodný terorizmus“.

Peter V. Multatuli, CSc., vedúci Centra analýzy a hodnotenia Centra pre humanitárne štúdie Ruského inštitútu pre strategické štúdie, z historického hľadiska poodhalil „Snahy cisára Nicholas II odvrátiť Prvú svetovú vojnu v čase júlovej krízy v roku 1914“.

Organizátormi Medzinárodnej konferencie boli okrem hlavného usporiadateľa Spoločnosti slovensko-ruského priateľstva aj Medzinárodný antiteroristický zväz, Matica slovenská a Bratislavská lodná spoločnosť, ktorej Pán Riaditeľ, Ing. Karol Géci, venoval účastníkom Konferencie filmový dokument „Bratislavský Propeler - priamy účastník Prvej svetovej vojny“.

Na záver konferencie boli slávnostne otvorené výstavy

„Prvá svetová vojna 1914 – 1918: Prológ 20. storočia“
„Vstavaj, strana ogromnaja“

na ktorej sa zúčastnili účastníci Medzinárodnej konferencie a pozvaní hostia.

Vernisáže sa zúčastnila aj Jeho Excelencia, Pán Alexander Ben-Zvi, veľvyslanec Štátu Izrael.

Záverom patrí poďakovanie, pánovi Akademikovi, Dr.t.sc. Viktorovi A. Parkhimovichovi, a pánovi Akademikovi, Prof. Dr. Igorovi I. Bondarenkovi, za excelentnú prípravu a priebeh Medzinárodnej konferencie k 100. výročiu začiatku Prvej svetovej vojny 1914 – 1918 a Výstav obrazov „Prvá svetová vojna 1914 – 1918: Prológ 20. storočia“ a „Vstavaj, strana ogromnaja“.

SCENÁR-Medzinárodnej konferencie-K 100. výročiu začiatku-Prvej svetovej vojny 1914 – 1918.

ZOZNAM PREDNÁŠAJÚCICH

С Ц Е Н А Р И Й проведения-Международной конференции

СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ

 

Pozrite si galériu  Medzinárodnej konferencie

Pozrite si galériu Vernisáže, Vstavaj Strana Ogromnaja


späť na Informácie 2014