Prejsť na navigáciu

Informácie 2015

Oslavy Dňa Republiky Maďarska

oslavy-dna-republiky-madarska.png

Zástupcovia TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA sa dňa 22. Októbra 2015 zúčastnili, na základe pozvania Jej Excelencie, Pani CZIMBALMOSNÉ MOLNÁR Éva, mimoriadnej a splnomocnenej Veľvyslankyne Maďarska na Slovensku, Slávnostnej recepcie usporiadanej v predvečer štátneho sviatku Maďarska.

Na úvod recepcie so slávnostným prejavom vystúpila Jej Excelencia, Pani CZIMBALMOSNÉ MOLNÁR Éva, mimoriadna a splnomocnená Veľvyslankyňa Maďarska na Slovensku.

Vo svojom prejave zdôraznila rovnako, ako Prezident Maďarska Áder János a Premiér Orbán Viktor, že „Maďarský národ, je rovnakým národom akým bol v roku 1956 a to, milujúcim slobodu“.

viac

Boli sme len čísla...

bolismelencislacover.png

TRANSNACIONÁLNY INŠTITÚT ŠTEFÁNIKA sa dňa 21. Septembra 2015, v Múzeu Židovskej Kultúry v Zsigrayovej kúrii v Bratislave zúčastnil Slávnostnej prezentácie knihy BOLI SME LEN ČÍSLA, autorom ktorej je Pani Mgr. Oľga Pohanková.

Kniha je venovaná viac ako päťdesiatim výnimočným Osobnostiam, pamätníkom Holokaustu. Je návratom do čias, v ktorých človek neznamenal nič, bol iba obyčajným číslom. Živé posolstvá a cenné svedectvá, spomienky o ľudskej bolesti, radosti z prežitia a o nových začiatkoch, príbehy viažúce sa k tragédii v II. Svetovej vojne – Holokaustu, doplnené fotografiami. Vznikali v spolupráci s Múzeom Židovskej Kultúry a Slovenskou televíziou v rokoch 1996 – 2004, v cykloch Nezabudli sme a Slovensko naše.

Slávnostnú prezentáciu zahájil Pán Prof. PhDr. MEŠŤAN Pavol, DrSc, Riaditeľ Múzea Židovskej Kultúry v Bratislave, ktorého neoceniteľné rady, informácie a pomoc pomohli nielen pri dokumentárnych projektoch, ale aj pri napísaní tejto knihy.

viac

A povedz synom tvojim...

IMG_7598.jpg

Opatruj teda starostlivo seba samého a dušu svoju. Nezabúdaj veci, ktoré videli oči tvoje, a nech nevymiznú z tvojho srdca po všetky dni života tvojho; a povedz synom tvojim a synom tvojich synov. Nezabúdaj toho dňa...( Deuteronomy 4 9-10)

Vyrozprávaním, my plníme poslednú vôľu nevine zahynutých, ktorí verili, že sa niekto zachráni a oznámi svetu pravdu, aby ich duše boli zachránené a smrť nebola márna, ak ich posledná vôľa bude splnená.

TRANSNACIONÁLNY INŠTITÚT ŠTEFÁNIKA si dňa 9. Septembra 2015 pripomenul „Deň obetí Holokaustu a rasového násilia“ pri „Pamätníku Holokaustu“ na Rybnom námestí v Bratislave. Pietnu spomienku zahájil Pán Prof. PhDr. MEŠŤAN Pavol, DrSc, Riaditeľ Múzea Židovskej Kultúry v Bratislave. Prítomní boli aj Pán Prof. MUDr. Pavel Traubner PhD., čestným predsedom Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí v SR, Pán Ing. Igor Rintel predseda organizácie Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Pán Rabín Baruch Myers, Bratislava, Jeho Excelencia Alexander Ben-Zvi, mimoriadny a splnomocnený Veľvyslanec Štátu Izrael, Pani Avital Gershon, Konzulka veľvyslanectva štátu Izrael v SR, Jej Excelencia Pani Czimbalmosné Molnár Éva, mimoriadna a splnomocnená Veľvyslankyňa Maďarskej Republiky.

viac

VERNISÁŽ Výstavy Pamätníka Terezín "RODINNÝ TÁBOR“ – The „FAMILY CAMP“

vernisage_the-family-camp.jpg

Vo štvrtok 10. Septembra 2015 sa zástupcovia TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA a Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika zúčastnili Slávnostnej Vernisáže, ktorá otvorila dokumentárnu výstavu Pamätníka Terezín "RODINNÝ TÁBOR“ – The „FAMILY CAMP“.

Slávnostnú Vernisáž zahájil Prof. PhDr. MEŠŤAN Pavol, DrSc., Riaditeľ Múzea Židovskej Kultúry v Bratislave, ktoré túto výstavu organizuje.

Výstava "RODINNÝ TÁBOR“ – The „FAMILY CAMP“, približuje osud väzňov, ktorí boli v Septembri 1943 transportovaní z Terezína do vyhladzovacieho tábora Osvienčim- Auschwitz -Birkenau. Kde boli v noci z 8. na 9. Marca 1944 zavraždení. Táto udalosť bola najväčšou masovou vraždou československých občanov v rokoch nacistickej okupácie. (Autori Vojtěch Blodig a Tomáš Fedorovič z Pamätníka Terezín, využité materiály bývalého väzňa Miroslava Kárného).

viac

70. VÝROČIE Víťazstva vo Veľkej Vlasteneckej Vojne

pamatnik-vitazov.png

TRANSNACIONÁLNY INŠTITÚT ŠTEFÁNIKA oslávil 70. výročie porážky nacistického Nemecka Slávnou Červenou Armádou vydaním elektronickej publikácie „PAMÄTNÍK VÍŤAZOV 1939 – 1945“.

Poklonením sa pred pamätníkom padlých hrdinov v Druhej Svetovej Vojne na Slavíne 9. Mája 2015 sme si uctili pamiatku tých, ktorí našu dnešnú slobodu, vykúpili svojou krvou, neváhajúc obetovať svoje životy za našu budúcnosť.

Deň Víťazstva - je najcennejším a najúprimnejším sviatkom ľudskosti. Naši dedovia a otcovia sa vzdali svojich životov pre česť a slobodu svojej krajiny. Boli jednotní v obrane svojej vlasti a slobody.


viac

Spomienka na Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika

obrázok mrš titulka.jpg

4. Mája si pripomíname 96. Výročie tragického úmrtia  Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika, spolu s ním v troskách lietadla zahynula aj jedna z najskúsenejších talianskych posádok: poručík Giotto Mencinelli-Scotti, seržant Umberto Merlini a mechanik rádiotelegrafista (strelec) Gabriele Aggiusti.

Život a práca Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika boli neobyčajne intenzívne, ďaleko presahovali rámec Európy.

Spoluorganizoval a usmerňoval dôležité politické rokovania,  ovplyvňujúc politiku v celosvetovom  meradle. Jeho duch videl široko a ďaleko za obzory vtedajšieho politického a vojenského diania.

Svojím charakterom bol človekom, ktorý si vedome postavil za cieľ svojho života heslo: “Práca, Láska, Poctivosť“.

Bol skutočne krajne pracovitý, neobyčajne poctivý a lásku k ľuďom považoval za hlavnú vlastnosť človeka. Poctivosť k sebe samému a k iným bola pre neho kritériom pre každé indivíduum. Bol krajne neústupný a nekompromisný človek v riešeniach situácii, kde nebol presvedčený o poctivosti pohnútok, činov a citov ľudí, s ktorými jednal, a  kde nemohol nájsť práve toto svoje heslo.

Mal neobyčajnú odvahu slova a vo svojom komunikovaní s ľuďmi si ich často získaval tým, že dokázal povedať neústupne pravdu do očí.

Jeho inteligencia bola nesmierne vysoká. Je málo ľudí, ktorí by boli tak inteligentní ako on.  Nie je pochybnosti, že v jeho osobe bolo viac

PIETNY AKT PRI PRÍLEŽITOSTI 70. VÝROČIA OSLOBODENIA BRATISLAVY

img_0051_70th anniversary bratislava's liberation.jpg

Dňa 4. Apríla 2015 si na Slavíne TRANSNACIONÁLNY INŠTITÚT ŠTEFÁNIKA zastúpený prezidentkou Pani Zuzanou Skalickou spolu s vládou Slovenskej republiky a Slovenským Zväzom Protifašistických Bojovníkov pripomenul 70. výročie oslobodenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vojakmi Slávnej Červenej Armády spod fašistickej okupácie. Mnohí z nich, našu slobodu, vykúpili svojou krvou, neváhajúc obetovať svoje životy za našu budúcnosť.

viac