Prejsť na navigáciu

Spomienka na Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika

pic

4. Mája si pripomíname 96. Výročie tragického úmrtia  Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika, spolu s ním v troskách lietadla zahynula aj jedna z najskúsenejších talianskych posádok: poručík Giotto Mencinelli-Scotti, seržant Umberto Merlini a mechanik rádiotelegrafista (strelec) Gabriele Aggiusti.

Život a práca Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika boli neobyčajne intenzívne, ďaleko presahovali rámec Európy.

Spoluorganizoval a usmerňoval dôležité politické rokovania,  ovplyvňujúc politiku v celosvetovom  meradle. Jeho duch videl široko a ďaleko za obzory vtedajšieho politického a vojenského diania.

Svojím charakterom bol človekom, ktorý si vedome postavil za cieľ svojho života heslo: “Práca, Láska, Poctivosť“.

Bol skutočne krajne pracovitý, neobyčajne poctivý a lásku k ľuďom považoval za hlavnú vlastnosť človeka. Poctivosť k sebe samému a k iným bola pre neho kritériom pre každé indivíduum. Bol krajne neústupný a nekompromisný človek v riešeniach situácii, kde nebol presvedčený o poctivosti pohnútok, činov a citov ľudí, s ktorými jednal, a  kde nemohol nájsť práve toto svoje heslo.

Mal neobyčajnú odvahu slova a vo svojom komunikovaní s ľuďmi si ich často získaval tým, že dokázal povedať neústupne pravdu do očí.

Jeho inteligencia bola nesmierne vysoká. Je málo ľudí, ktorí by boli tak inteligentní ako on.  Nie je pochybnosti, že v jeho osobe bolo mnoho geniálnosti a že bol jedným z najinteligentnejších ľudí, akých sme mali.

„Stavitelia pomreli, ale chrám stojí“, hovorí staré príslovie. Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik odišiel mladý, ale život si predĺžil; je dlhší ako mnoho životov. Dosiahol to, za čím idú všetci šľachetní; aby svietila hviezda človeka i keď ho už nebude. A hviezda Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika bude jasne žiariť a osvetľovať nebo ešte mnoho storočí.


späť na Informácie 2015