Prejsť na navigáciu

Informácie 2014

Slávnostná Vernisáž „Zabudnutého maliara Juraja KRUTEKA“

vernisaz-juraj-krutek.png

Jedinečnou Vernisážou, „Reminiscencia na Juraja Kruteka – maliara a grafika“, náš TRANSNACIONÁLNY INŠTITÚT ŠTEFÁNIKA slávnostne oslávil, 6. Novembra 2014, svoje Prvé výročie vzniku vo veľkej sále AirCraft Gallery na Ivanskej ceste v Bratislave.

Symbolicky sa prepojili tri výročia, 110. výročie narodenia maliara a grafika Juraja Kruteka, 80. výročie narodenia nášho čestného člena Ing. Juraja Kruteka mladšieho a Prvý rok existencie TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA, výstavou diel maliara Juraja Kruteka, autora najkrajšieho obrazu Generála Milana Rastislava Štefánika, pod záštitou Veľacteného Pána Professora Pavla Mešťana, Riaditeľa Múzea Židovskej Kultúry.

Umelecké diela vo vlastníctve Pána Ing. Juraja Kruteka, Pani Hildy Thüringerovej, rodinných príslušníkov maliara Juraja Kruteka a Galérie Mesta Bratislavy, v zastúpení Pána riaditeľa PhDr. Ivana Jančára, výrazným spôsobom obohatili výstavu a tým aj celé slávnostné podujatie.


viac

9. September – „Deň obetí Holokaustu a rasového násilia.“

IMG_7088.jpg

TRANSNACIONÁLNY INŠTITÚT ŠTEFÁNIKA si dňa 9. Septembra 2014 pripomenul „Deň obetí Holokaustu a rasového násilia“ pri „Pamätníku Holokaustu“ na Rybnom námestí v Bratislave.

Slovensko si 9. September pripomína ako Pamätný deň obetí Holokaustu a obetí rasového násilia. Vláda slovenského štátu v daný deň pred 73 rokmi vydala Nariadenie o právnom postavení Židov, známe ako Židovský kódex.

Tento Židovský kódex patril medzi najtvrdšie právne opatrenia proti Židovskému národu v Európe, bol právnym predpisom ako sa navždy vysporiadať so Židovskou rasou na Slovensku. V 270 paragrafoch prikazuje, určuje, nariaďuje a doslovne zbavuje Židovských občanov Slovenska všetkých, ako ľudských, tak aj občianskych práv.

viac

Oslavy 70. VÝROČIA Slovenského Národného Povstania – Banská Bystrica (29. August 1944 - 29. August 2014)

BB-SNP056.jpg

Oficiálna delegácia TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA a Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, si dňa 29. Augusta 2014 uctila pamiatku 70. výročia Slovenského národného povstania, svojou účasťou na ústredných oslavách SNP v Banskej Bystrici. 

viac

Medzinárodná konferencia k 100. výročiu začiatku Prvej svetovej vojny 1914 – 1918

img_6681.jpg

Dňa 24. Júla 2014 sa naši zástupcovia TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA (TNIS) a Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika (GMRS) zúčastnili „Medzinárodnej konferencie venovanej histórii Prvej svetovej vojny v rokoch 1914 – 1918“, ktorú usporiadala Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva (SSRP) v budove Aircraft Building Bratislava.

viac

Prezentácia monografie GALÉRIA SVET Antona Fialu a výstava jeho fotografií v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave

img_6560.jpg

Dňa 15. Mája 2014 sa zástupcovia TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA a Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika zúčastnili Slávnostnej prezentácie rovnomennej monografie GALÉRIA SVET Pána Antona Fialu, jedného z najtalentovanejších slovenských fotografov a cestovateľov.

Pri Slávnostnej prezentácii odzneli príhovory Pána prezidenta Rudolfa Schustera, ako čestného hosťa autora, Pána Mariána Pauera, ako Kurátora výstavy a Pána Viktora Jasaňa, ako Generálneho riaditeľa povereného vedením Slovenského národného múzea…

viac

9. Máj 2014 Slavín – Slávnostný pietny akt pri príležitosti 69. výročia ukončenia II. Svetovej vojny

s_001.jpg

9. Mája 2014 si na Slavíne delegácia TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA, Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika spoločne so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov pripomenula pietnym aktom a položením vencov k Pamätníku padlých vojakov na Slavíne, 69. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Pietneho aktu, sa vrátane veteránov 2. svetovej vojny, zúčastnili členovia vlády SR, poslanci NR SR, predstavitelia zahraničných veľvyslanectiev v SR a zástupcovia štátnych inštitúcií a miestnych samospráv.

Premiér Robert Fico pripomenul, že účasť Červenej armády a jej podiel na víťazstve nad fašizmom je nespochybniteľný a takisto pripomenul, že cintorín na Slavíne a vyše 6-tisíc hrobov je spomienkou na ruských i ukrajinských a ďalších vojakov, ktorí bojovali spoločne za mier a slobodu. …

viac

Slávnostný ceremoniál pri príležitosti vymenovania do funkcie nového náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky

slavnostny-ceremonial.png

Dňa 6. Mája 2014 sa Prezidentka TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA, Pani Zuzana Skalická, zúčastnila na slávnostnom ceremoniále pri príležitosti vymenovania do funkcie nového náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. ...

viac

Spomienková slávnosť pri príležitosti 95. výročia úmrtia Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika

spomienkova-slavnost.png

„Spomienková slávnosť k 95. výročiu úmrtia Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika“ sa uskutočnila dňa 4. Mája 2014 o 15,30 hod. v Bratislave, na námestí Milana Rastislava Štefánika, pri soche Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika a bola o to symbolickejšia, že pred 95. rokmi, v deň tragického úmrtia Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika bola rovnako, ako v deň spomienkovej slávnosti nedeľa.

So slávnostnými prejavmi pri tejto príležitosti vystúpili: za TRANSNACIONÁLNY INŠTITÚT ŠTEFÁNIKA jeho Prezidentka Pani Zuzana Skalická, za Klub Generála Milana Rastislava Štefánika jeho Podpredseda Pán PhDr. Ľuboš Jurík a za Maticu slovenskú jej Predseda Pán Ing. Marián Tkáč.

Moderovania celého programu spomienkovej slávnosti sa vynikajúcim spôsobom zhostil herec Pán Jozef Šimonovič.

TRANSNACIONÁLNY INŠTITÚT ŠTEFÁNIKA ďakuje Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika a Matici slovenskej za excelentné zorganizovanie „Spomienkovej slávnosti k 95. výročiu úmrtia Generála Doktora Milana Rastislava Štefánika“…

viac

UPOZORNENIE

article-default.jpg

Klub Generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave dňom 05.04.2014 ukončil svoju činnosť v Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika

viac

Krst knihy „Ako prameň života“ a vernisáž fotografií prezidenta Rudolfa Schustera v priestoroch Hudobnej siene Bratislavského hradu

img_6213.jpg

Dňa 20. Marca 2014 sa na pozvanie, delegácia Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, zúčastnila krstu knihy „Ako prameň života“ a vernisáže fotografií prezidenta Rudolfa Schustera v priestoroch Hudobnej siene Bratislavského hradu.

viac
1