Prejsť na navigáciu

Informácie 2014

Riadna schôdza Klubu generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa konala dňa 11.03.2014 o 17,00 hod. v zasadačke SZPB na Štúrovej 8 v Bratislave

article-default.jpg

Schôdzu otvorila a ďalej ju viedla tajomníčka klubu Mgr. Zuzana Skalická. Po privítaní členov Klubu odzneli: informácia o návšteve predsedníctva Klubu a čestného člena Klubu predstaviteľov Úradu vlády Slovenskej republiky; informácia o novej profesionálnej webovej stránke Klubu; informácia o novom členovi Klubu, ktorým sa stal Ing. Marián Tkáč – predseda Matice slovenskej.


viac

Návšteva reprezentačných priestorov - Úrad vlády Slovenskej republiky

klub_mrs-034.jpg

Dňa 31. Januára 2014, delegácia Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika; v zložení čestný člen Klubu Dpt. Ing. Juraj Krutek, predseda Klubu Peter Mezey, tajomníčka Klubu Mgr. Zuzana Skalická a člen Klubu Ing. Vladimír Počarovský, navštívila Úrad vlády Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti, prebehlo fotografovanie členov delegácie pri obraze Generála Milana Rastislava Štefánika od akademického maliara Juraja Kruteka.

viac

Výročná schôdza Klubu generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa konala dňa 28.01.2014 o 17,00 hod. v zasadačke SZPB na Štúrovej 8 v Bratislave

_dsc9886.jpg

Schôdzu otvorila a ďalej ju viedla zastupujúca tajomníčka a právnička klubu Mgr. Zuzana Skalická. Po privítaní členov Klubu a čestných hostí: Ing. Mariána Tkáča, PhD., predsedu Matice slovenskej; Ing. Pavla Sečkára, PhD., predsedu SZPB a doc. Dr. Viliama Longaera CSc., predniesol príhovor predseda Spoločnosti M.R.Štefánika, pán Ing. Ján Tatara.

viac
2