Prejsť na navigáciu

Informácie 2014

Riadna schôdza Klubu generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa konala dňa 11.03.2014 o 17,00 hod. v zasadačke SZPB na Štúrovej 8 v Bratislave

article-default.jpg

Schôdzu otvorila a ďalej ju viedla tajomníčka klubu Mgr. Zuzana Skalická. Po privítaní členov Klubu odzneli: informácia o návšteve predsedníctva Klubu a čestného člena Klubu predstaviteľov Úradu vlády Slovenskej republiky; informácia o novej profesionálnej webovej stránke Klubu; informácia o novom členovi Klubu, ktorým sa stal Ing. Marián Tkáč – predseda Matice slovenskej.


viac

Výročná schôdza Klubu generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa konala dňa 28.01.2014 o 17,00 hod. v zasadačke SZPB na Štúrovej 8 v Bratislave

_dsc9886.jpg

Schôdzu otvorila a ďalej ju viedla zastupujúca tajomníčka a právnička klubu Mgr. Zuzana Skalická. Po privítaní členov Klubu a čestných hostí: Ing. Mariána Tkáča, PhD., predsedu Matice slovenskej; Ing. Pavla Sečkára, PhD., predsedu SZPB a doc. Dr. Viliama Longaera CSc., predniesol príhovor predseda Spoločnosti M.R.Štefánika, pán Ing. Ján Tatara.

viac

Návšteva reprezentačných priestorov - Úrad vlády Slovenskej republiky

klub_mrs-034.jpg

Dňa 31. Januára 2014, delegácia Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika; v zložení čestný člen Klubu Dpt. Ing. Juraj Krutek, predseda Klubu Peter Mezey, tajomníčka Klubu Mgr. Zuzana Skalická a člen Klubu Ing. Vladimír Počarovský, navštívila Úrad vlády Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti, prebehlo fotografovanie členov delegácie pri obraze Generála Milana Rastislava Štefánika od akademického maliara Juraja Kruteka.

viac
2