Prejsť na navigáciu

Informácie 2016

27. Január 2016 „Prvé Múzeum HOLOKAUSTU v SR“ – OTVORENÉ

001.jpg

Открытие МУЗЕЯ ХОЛОКОСТА в бывшем нацистском
концентрационном лагере;
Megnyílt az első Holokausztmúzeum Szlovákiában, Slovakia;
Opens Holocaust Museum In Former Nazi Camp.

V Utorok 26. Januára 2016 v „predvečer“ Medzinárodného dňa Pamiatky Obetí Holokaustu, sa zástupcovia TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA a Klubu Generála Milana Rastislava Štefánika zúčastnili Slávnostného otvorenia stálej expozície „Prvého Múzea HOLOKAUSTU“ na Slovensku, ktoré sa nachádza v areáli niekdajšieho pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Slávnostný otvárací ceremoniál zahájil Prof. PhDr. MEŠŤAN Pavol, DrSc., Riaditeľ Múzea Židovskej Kultúry v Bratislave, vďaka ktorého neúnavnému a nepredstaviteľne obrovskému úsiliu máme „Naše Múzeum PAMÄTI“, bez ktorej, nie je prítomnosti a nebude budúcnosti!  Ďakujeme Pán Professor!

Ďakujeme aj premiérovi JUDr. Róbertovi Ficovi a ministrovi kultúry Mgr. Marekovi Maďaričovi a všetkým, ktorí sa podieľali na „vytvorení Domu Pamäti“

viac

15. Marec 2016 – 168. Výročie Maďarskej revolúcie, boja za slobodu a nezávislosť (1848 – 1849)

tnis-marec-2016.png

2016. Március 15. – Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 168. Évfordulójáról;

15 Mарта 2016 – День Венгерской Революции 1848 года – 168-ая Годовщина Революции и национально-освободительной борьбы 1848-1849 годов, один из крупнейших Венгерских праздников;

15th March 2016 – the 168th Anniversary of the 1848/49 Hungarian Revolution and War of Independence.

15. Marec je nielen Štátnym sviatkom Maďarskej Republiky ( Nemzeti ünnep), je Národným Sviatkom všetkých Maďarov; je Dňom pripomínajúcim začiatok Boja za Nezávislosť i preliatu krv Hrdinov, ktorí zahynuli v bojoch o Nezávislosť Maďarska. ... Tento deň by mali Maďari nazývať sviatkom Petöfiho, pretože on vtedy  zastavil Slnko v pohybe ... ". (Jókai Mór)

"Nezávislosť, Sloboda, Odvaha," „Függetlenség, Szabadság, Bátorság". Znova Maďar stal sa Maďarom
viac

Spomienka na Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika

mr-stefanik.png

4. Mája 2016 uplynulo 97. rokov, kedy „Odišiel na cestu všetkých ľudí“ Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik.
Prvým krokom k vytvoreniu veľkých charakterov je vrúcna úcta národa k jeho mŕtvym Hrdinom, ktorí sa obetovali a bojovali za všetkých.
My sa preto vďačne rozpomíname nie na hrob, ktorý učinil koniec jeho osobnému účinkovaniu, ale na dielo, ktoré vykonal, než sa uložil k odpočinku hrobovému. Odišiel, dielo jeho a skutky jeho zostali. Odišiel a predsa žije, v skutkoch svojich, v dielach svojich, v srdciach našich. Nebojoval nadarmo!

viac

9. Máj – 71. Výročie Veľkého Víťazstva Červenej Armády Mnohonárodnostného Sovietskeho Zväzu nad fašistickým Nemeckom vo Veľkej Vlasteneckej Vojne.

pamatnik vitazov.png 71-я Годовщина Победы Многонационального Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.;
71st Anniversary of the Soviet Union’s Victory over Nazi Germany in the Great Patriotic War

TRANSNACIONÁLNY INŠTITÚT ŠTEFÁNIKA pri príležitosti Oslavy 71. Výročia Veľkého Víťazstva Červenej Armády Mnohonárodnostného Sovietskeho Zväzu nad fašistickým Nemeckom vo Veľkej Vlasteneckej Vojne, vydal elektronickú publikáciu „PAMÄTNÍK VÍŤAZOV 1939 – 1945, TOM II“.

Deň Víťazstva, ktorý oslavujeme 9. Mája je krásnym a radostným Sviatkom, s ktorým je spojená Sláva Víťaznej Červenej Armády, našich Otcov, Starých Otcov, našich Mám a Starých Mám; sila ich ducha.

Pre porazených fašistov a kolaborantov je to deň smútku.
Pre Víťazov a Normálnych Ľudí – to bol, je a aj bude Deň Veľkého Víťazstva.
„PAMÄTÁME“. SVET Zachránil Sovietsky Vojak!

viac

Dám Im Meno Večné, Nesmrteľné...

dam im meno.png

Tým dám vo svojom dome, medzi svojimi múrmi pomník a meno lepšie, než sú synovia a dcéry. Večné meno im dám, ktoré nezahynie. (Iz. 56,5)

Ich meno nepominie zo sveta; ako budú navždy žiť a trvať nové nebesia a nová zem, tak v budúcnosti navždy a naveky obstojí aj meno spravodlivých a meno ich potomkov a potomkov ich potomkov, ako sa hovorí: „Tak ako stojí predo mnou nové nebo a nová zem, ktoré urobím - výrok Hospodinov -, tak bude stáť ich potomstvo a ich meno“ (Iz 66,22).

Členovia TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA 9. Septembra 2016 v „Deň obetí Holokaustu a rasového násilia“ pri Pamätníku Holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave, vzdali s hlbokou úctou, láskou a vďačnosťou Hold našim predkom HRDINOM-BOHATIEROM-DEŤOM ISRAELA.

 

viac

25. Október 2016 – Slávnostný koncert k 60. Výročiu Maďarskej Revolúcie, 23. Október 1956.

tnis.png

Zástupcovia TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA sa dňa 25. Októbra 2016 zúčastnili, na základe pozvania Jej Excelencie, Pani CZIMBALMOSNÉ MOLNÁR Éva, mimoriadnej a splnomocnenej Veľvyslankyne Maďarska na Slovensku, Slávnostného koncertu k 60. Výročiu Maďarskej Revolúcie 1956.

viac