Prejsť na navigáciu

15. Marec 2016 – 168. Výročie Maďarskej revolúcie, boja za slobodu a nezávislosť (1848 – 1849)

pic

2016. Március 15. – Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 168. Évfordulójáról;

15 Mарта 2016 – День Венгерской Революции 1848 года – 168-ая Годовщина Революции и национально-освободительной борьбы 1848-1849 годов, один из крупнейших Венгерских праздников;

15th March 2016 –  the 168th Anniversary of the 1848/49 Hungarian Revolution and War of Independence.

15. Marec je nielen Štátnym sviatkom Maďarskej Republiky ( Nemzeti ünnep), je Národným Sviatkom všetkých Maďarov; je Dňom pripomínajúcim začiatok Boja za Nezávislosť i preliatu krv Hrdinov, ktorí zahynuli v bojoch o Nezávislosť Maďarska. ... Tento deň by mali Maďari nazývať sviatkom Petöfiho, pretože on vtedy  zastavil Slnko v pohybe ... ". ( Jókai Mór)

"Nezávislosť, Sloboda, Odvaha," „Függetlenség, Szabadság, Bátorság". Znova Maďar stal sa Maďarom. ...viac

Maďari v roku 1848, tak ako v priebehu posledného tisícročia, vzali historickú iniciatívu do svojich rúk. Oni sú Revolucionári; Kossuth Lajos, Széchenyi István, Bem József, Klapka György, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Batthyány Lajos,... 

„Len ten národ bude žiť, ktorý sám v sebe dostatok životnej sily cíti. Kto nie je schopný sa udržať vlastnou silou, ale iba s podporou iných, nemá žiadnej budúcnosti!“( Kossuth L.)

Zástupcovia TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA sa dňa 15. Marca 2016 zúčastnili, na základe pozvania Jej Excelencie, Pani CZIMBALMOSNÉ MOLNÁR ÉVA, mimoriadnej a splnomocnenej Veľvyslankyne Maďarska na Slovensku, Slávnostného Koncertu klavírneho virtuóza Érdi Tamás a recepcie. Slávnosť sa konala pri príležitosti Národného Sviatku Maďarska – 168. Výročia Povstania Maďarského Národa (1848 – 1849) proti Habsburskej nadvláde, za Slobodu a Nezávislosť. Na Slávnosti bolo prítomných mnoho zahraničných i domácich hostí.

Na úvod Slávnostného koncertu vystúpila Jej Excelencia, Pani CZIMBALMOSNÉ MOLNÁR ÉVA, mimoriadna a splnomocnená Veľvyslankyňa Maďarska na Slovensku, so slávnostným prejavom.

Vo svojom Slávnostnom prejave zdôraznila, že... „Revolúcia, ktorá vypukla dňa 15. Marca 1848 bola následkom uvedomenia si toho, čo už dlhé roky dozrievalo: musíme stáť za svojou pravdou, pretože našu situáciu sme schopní zmeniť iba my a nikto iný.... Odvážnym reformám a zákonom otvárajúcim cestu k obrode dôverovali milióny. Marcovú mládež nadchla viera a vôľa miliónov, ich predstavitelia však namiesto vlastnej rebelantskej vášne vznietili revolúciu ako vôľu celej krajiny.

Preto je dnešný deň v prvom rade sviatkom ich odvahy.

Pamiatku toho dňa, ktorého vieru, nádej a zmysel jeho udalostí dodávala a živila sila nádeje spolupatričnosti. Bez násilia a nenávisti, pod záštitou jediného riadka Kölcseyho verša, povýšeného na vznešené heslo: „Vlasť predovšetkým”.

Zároveň však nikdy nemôžeme zabudnúť na to, že táto vlasť bola spoločnou vlasťou všetkých tu žijúcich vtedajších národov a národností....“

Slávnostný Koncert klavírneho virtuóza Érdi Tamás, v rámci jeho turné Harmónie, bol organizovaný s podporou Národného kultúrneho fondu Maďarska. Koncert klavírneho majstra Érdi Tamás, laureáta ceny Prima Primissima, bol vysielaný v priamom prenose z veľkej koncertnej sály Slovenského rozhlasu. 

„Kláves sa dotýka s oveľa väčším citom ako vidiaci človek. Myslím si, že v istých dynamických častiach jeho hry je prítomná taká miera senzibility, aká u nás prirodzene nie je možná. Odvážil by som sa tvrdiť, že táto schopnosť by sa dala merať chopinovskou mierkou.“ (Zoltán Kocsis)

... neprestaňme ctiť svoje svätosti a zachovať ušľachtilosť svojich ideálov. Nám prináleží dať im silu a zbroj, aby z krajiny snov prešli do života. Maďarom v tento Sviatočný deň želáme, aby ich Krajina bola taká veľká, ako sú Veľkí sami Maďari.

 

Slávnostný prejav CZIMBALMOSNÉ MOLNÁR ÉVA mimoriadna a splnomocnená Veľvyslankyňa Maďarska, 15. Marec 2016 Bratislava SK
Ünnepi beszéde CZIMBALMOSNÉ MOLNÁR ÉVA, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott pozsonyi nagykövete, amely 2016 Március 15-én hangzott el Pozsony

ÜNNEPI HANGVERSENY,Érdi Tamás zongoraművész, Szlovák Rádióban, Pozvánka


späť na Informácie 2016