Prejsť na navigáciu

9. Máj – 71. Výročie Veľkého Víťazstva Červenej Armády Mnohonárodnostného Sovietskeho Zväzu nad fašistickým Nemeckom vo Veľkej Vlasteneckej Vojne.

pic

 

71-я Годовщина Победы Многонационального Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.;
71st Anniversary of the Soviet Union’s Victory over Nazi Germany in the Great Patriotic War

TRANSNACIONÁLNY INŠTITÚT ŠTEFÁNIKA pri príležitosti Oslavy 71. Výročia Veľkého Víťazstva Červenej Armády Mnohonárodnostného Sovietskeho Zväzu nad fašistickým Nemeckom vo Veľkej Vlasteneckej Vojne, vydal elektronickú publikáciu „PAMÄTNÍK VÍŤAZOV 1939 – 1945, TOM II“.

Deň Víťazstva, ktorý oslavujeme 9. Mája je krásnym a radostným Sviatkom, s ktorým je spojená Sláva Víťaznej Červenej Armády, našich Otcov, Starých Otcov, našich Mám a Starých Mám; sila ich ducha.
Pre porazených fašistov a kolaborantov je to deň smútku.
Pre Víťazov a Normálnych Ľudí – to bol, je a aj bude Deň Veľkého Víťazstva.
„PAMÄTÁME“. SVET Zachránil Sovietsky Vojak!

Zabudnúť na hrdinstvo Sovietskeho vojaka, znamená naše zabudnutie na hrôzy fašizmu, ktorý bol porazený, zabudnutie na utrpenia a smrť miliónov ľudí, Rusov, Židov, Čechov, Slovákov, Poliakov, Francúzov – zoznam je dlhý.
Nám títo Sovietski Vojaci priniesli Oslobodenie a Život. Ďakujeme im za Život!
Práva a Sloboda, nie sú darček k meninám, darom sa nedávajú, treba ich vziať so zbraňou v rukách!
Deň Víťazstva, kedy ctíme spomienky na našich nedávnych predkov, ktorí bojovali tvrdo, trpeli a umierali, aby zachránili našu existenciu - je prejavom morálneho inštinktu. My si ctíme tých, ktorým vďačíme za naše životy. Spoločnosť, ktorá tak nerobí - je odsúdená k zániku.
Pred Hrdinstvom, tvrdou prácou a strašným utrpením tých, ktorým vďačíme za svoje životy, sa môžeme skloniť len s hlbokou úctou. Je to slušné, správne a absolútne nevyhnutné.
Živým i mŕtvym! Večná Pamäť a Sláva!

PAMÄTNÍK VÍŤAZOV 1939 – 1945, TOM II


späť na Informácie 2016