Prejsť na navigáciu

Oslavy Dňa Republiky Maďarska

pic

Zástupcovia TRANSNACIONÁLNEHO INŠTITÚTU ŠTEFÁNIKA sa dňa 22. Októbra 2015 zúčastnili, na základe pozvania Jej Excelencie, Pani CZIMBALMOSNÉ MOLNÁR Éva, mimoriadnej a splnomocnenej Veľvyslankyne Maďarska na Slovensku, Slávnostnej recepcie usporiadanej v predvečer štátneho sviatku Maďarska.

Na úvod recepcie so slávnostným prejavom vystúpila Jej Excelencia, Pani CZIMBALMOSNÉ MOLNÁR Éva, mimoriadna a splnomocnená Veľvyslankyňa Maďarska na Slovensku.

Vo svojom prejave zdôraznila rovnako, ako Prezident Maďarska Áder János a Premiér Orbán Viktor, že „Maďarský národ, je rovnakým národom akým bol v roku 1956 a to, milujúcim slobodu“.

Sloboda nie je otázkou osudu. Každý človek má v sebe nádej, pretože každý radšej chce žiť v slobode, než umierať za ňu. Akou silou musí biť srdce človeka, ktorý sa rozhodne ísť do boja za slobodu, nezávislosť, vlasť. Maďar je Patriot a vždy má na pamäti a chráni, svoju otčinu, tú, ktorú si dobrovoľne a z vlastnej vôle vybral, nie náhodne dostal. Maďari sú ako Židovský Národ, ktorý prišiel do Zasľúbenej zeme a musel si ju vybojovať.

Victor Hugo povedal: „Maďarsko je krajinou hrdinov“. Maďarský hrdina je zvláštneho druhu. Maďarský hrdina nie je len niekto, kto zvíťazí nad druhým, ale niekto, kto zvíťazí nad osudom. Maďarský hrdina sa nebojí osudu, ale bojuje.

Maďarský národ ja národ aristokratický, hrdý, lojálny, sebavedomý a smelý; je energický, húževnatý a nikdy ho nezlomili neúspechy.

Prežil a prežije všetky politické katastrofy.

Sloboda nie je otázkou osudu, ale voľby, aktom vôle.

Kto si z vlastnej vôle nevyberá slobodu, ten končí ako sluha.

Slávnostná recepcia sa niesla v príjemnej atmosfére aj za účasti mnohých zástupcov zahraničných Diplomatických misií na Slovensku, Izraela, Japonska, Talianska a zástupcov politického, kultúrneho, náboženského a hospodárskeho života v SR.


späť na Informácie 2015