Prejsť na navigáciu

Boli sme len čísla...

pic

TRANSNACIONÁLNY INŠTITÚT ŠTEFÁNIKA sa dňa 21. Septembra 2015, v Múzeu Židovskej Kultúry v Zsigrayovej kúrii v Bratislave zúčastnil Slávnostnej prezentácie knihy BOLI SME LEN ČÍSLA, autorom ktorej je Pani Mgr. Oľga Pohanková.

Kniha je venovaná viac ako päťdesiatim výnimočným Osobnostiam, pamätníkom Holokaustu. Je návratom do čias, v ktorých človek neznamenal nič, bol iba obyčajným číslom. Živé posolstvá a cenné svedectvá, spomienky o ľudskej bolesti, radosti z prežitia a o nových začiatkoch, príbehy viažúce sa k tragédii v II. Svetovej vojne – Holokaustu, doplnené fotografiami. Vznikali v spolupráci s Múzeom Židovskej Kultúry a Slovenskou televíziou v rokoch 1996 – 2004, v cykloch Nezabudli sme a Slovensko naše.

Slávnostnú prezentáciu zahájil Pán Prof. PhDr. MEŠŤAN Pavol, DrSc, Riaditeľ Múzea Židovskej Kultúry v Bratislave, ktorého neoceniteľné rady, informácie a pomoc pomohli nielen pri dokumentárnych projektoch, ale aj pri napísaní tejto knihy.

Medzi vzácnymi hosťami na slávnostnej prezentácii boli prítomní aj Pani Avital Gershon, Konzulka Veľvyslanectva štátu Izrael v SR; Pán Prof. MUDr. Pavel Traubner PhD., čestný predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí v SR; Ing. Peter Werner, Prezident B'nai B'rith Tolerancia; Ing. Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS; Mgr. Štefan Vraštiak, historik, slovenský filmový publicista; úryvky z prezentovanej knihy čítala Pani Prof. Mgr. Art. Božidara Turzonovová; svojim neopakovateľným prednesom Židovskej piesne obohatil slávnostnú prezentáciu charizmatický spevák Židovských piesní Pán Ervín Schönhauser.

„Väzňom zabavia meno a pridelia im číslo... Od teraz strácajú svoje meno, svoju osobnosť, zostáva iba číslo. Všetka ich identita je vymazaná. Než ich zabijú, vyzlečú ich... vziať im šaty znamená pripodobniť ich zvieratám“

Podľa ich vrahov neboli ľuďmi. Neboli to otcovia a matky, neboli to mladí ľudia, neboli to deti. Aké ťažké je zavraždiť Johannu Kardoš, krásnu mladú Židovku. Aké ľahké je to urobiť s číslom 16679. „V koncentračných táboroch hynul nielen skutočný Človek, ale aj poňatie človeka“. Dvojité umieranie. Holokaust naše poňatie človeka radikálne mení.

Žid sa „po všetkých masakroch a po každom ponížení vztýči s novým elánom, aby sa tak stal stelesnenou výčitkou svojim prenasledovateľom a ničiteľom.“

Naučili sme sa!

Potreba prežiť nás učí udrieť tvrdo!, aby sme bránili sami seba.

Front cover - Obálka Knihy - Boli sme len čísla

Invitation - Pozvánka - Boli sme len čísla

 

Galéria z podujatia


späť na Informácie 2015