Prejsť na navigáciu

European Union – Inštitúcie a orgány EU

Official website of the European Union – Európska Únia

European Union – Európska Únia       

EU publications, reports, statistics and EU libraries – Publikácie, správy a štatistiky. Knižnice EÚ

European PARLIAMENT –  Európsky parlament

The President of the European Parliament – Martin Schulz

European COUNCIL –  Európska rada

The President of the European Council – Herman Van Rompuy 

COUNCIL of the European Union –  Rada Evropské unie

Presidency of the Council of the EU – Predsedníctvo Rady EÚ

European COMMISION –  Európska komisia

President of the European Commission – José Manuel Barroso 

Vice-President of the European Commission – Catherine Ashton

The COMMISSIONERS 2010-2014 European Commission

EU institutions and other bodies – Inštitúcie a iné orgány EÚ

The official directory of the European Union – Oficiálny adresár Európskej únie

ECB The European Central Bank – Európska Centrálna Banka

Central Banks of the European Union and international organisations – Centrálne banky Európskej únie a medzinárodné organizácie

European Court of Human Rights – Európsky súd pre ľudské práva

Court of Justice of the European Union – Európský súdny dvor

EUR-Lex – Právo Európskej únie – EUR-Lex

EUROIURIS – Európske právne centrum

EUR-Lex –  OFFICIAL JOURNAL –  Úradný vestník Európskej únie

EURES – The European Job Mobility Portal – Európske služby zamestnanosti

EU Newsroom –  latest news and media resources – Spravodajstvo, posledné novinky a mediálne zdroje